Rodilý mluvčí - sázka na jistotu

Našimi rodilými mluvčími - korektory - jsou osoby, jejichž rodným jazykem je cílový jazyk překladu. Disponujeme rodilými mluvčími většiny námi nabízených jazyků: 

anglického, německého, polského, slovenského, maďarského, rumunského, francouzského, italského, španělského, portugalského, chorvatského, srbského, černohorského, bulharského, vietnamského a čínského. 

Účelem korektur rodilým mluvčím je, aby výsledný a prezentovaný text zněl koncovému uživateli naprosto přirozeně. U korektorů-rodilých mluvčích je nesmírně důležitá perfektní znalost jazyka. Ani to však nestačí! Stejně tak je důležité, aby znal dokonale pravopis, měl výborný cit pro skladbu vět a používal správnou terminologii. 

Korektury rodilým mluvčím doporučujeme vždy, má-li být překládaný text prezentován v zahraničí důležitým obchodním partnerům nebo má-li být předmětem dalšího jednání. Stejně tak je důležitá korektura rodilým mluvčím v případě, kdy se jedná o podklady k dalšímu tisku či publikování. Je nesmírně důležité si uvědomit, že i sebemenší chybička může působit neprofesionálně a vrhat na vás špatné světlo. Stylistické či gramatické chyby mohou způsobit ztrátu případného zákazníka. 

Rodilý mluvčí tak z textu odstraní  všechny nedostatky, text bude v cílovém jazyce působit naprosto přirozeně, srozumitelně a čtivě a otevře vám cestu k zahraničním zákazníkům. 

Zašlete nám podklady ke korektuře a my vám velice rádi obratem sdělíme, zda je text na patřičné úrovni, jaký bude termín dodání hotové korektury a jaké budou náklady za zpracování. 

 

Novinky

 • Daňové novinky pro překladatele a tlumočníky

  10.2.2017

  Dane Komora soudních tlumočníků ČR organizuje dne 4. března 2017 v čase 10:00 - 12:30 Daňový seminář pro tlumočníky a překladatele. Pro zainteresované překladatele přikládáme odkaz s podrobnostmi o konání. 

  http://www.kstcr.cz/cz/akce/danovy-seminar-pro-tlumocniky-a-prekladatele

 • Czech-Polish Conference on Institutional Translation

  14.11.2016

  Ve dnech 11.-12.11.2016 jsme se úspěšně zúčastnili Jeronýmových dnů v Praze, jsme plni poznatků a inspirací (sledujte náš blog, již brzy zveřejníme zajímavosti z těchto dvou dnů) a už teď se chystáme na další akci v oboru.

   

  V pátek 25.11.2016 se v Praze uskuteční Czech-Polish Conference on Institutional Translation, na které bude hlavním tématem: Kvalita v oblasti institucionálního překladu.

   

  Akce je pořádána Ústavem translatologie FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Generálním ředitelstvím pro překlady EK (DGT) a Jednotou tlumočníků a překladatelů. 

   

   

Starší »

Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel osmnáct a nula 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).